Naše služby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), snižování úrazovosti a předcházení nemocím z povolání dnes patří k základním prioritám každého tržního odvětví.

V oblasti BOZP proto nabízíme odbornou prohlídku provozu, vstupní audit, návrh vhodného řešení, kompletní vypracování a cíleně řízené zavedení systému BOZP.

služba

Požární ochrana (PO)

Důsledné plnění povinností v oblasti požární ochrany (PO) napomáhá předcházet vzniku požárů, ohrožení lidského života a následné likvidaci pojistných událostí.

V oblasti PO proto nabízíme nejvhodnější řešení pro dosažení žádoucího stavu.

služba

NCHLaS, ISO, ostatní

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou běžnou součástí pracovního prostředí a mají své platné místo v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také v oblasti požární ochrany. Běžně dostupné nebezpečné chemické látky a směsi se laikům mohou zdát zdánlivě bezpečné. Ne vždy je tomu tak. Ve společnosti Navy MAX, s.r.o. pracují odborníci seznámení s problematikou a těší se na poskytnutí pomoci zákazníkům.

Fungující systém jakosti je vizitkou úspěšného, spolehlivého a transparentního obchodního partnera, je srozumitelný bez ohledu na jazykovou bariéru, případně kulturní zvyklosti.

služba

Doplňková školení

Zajištění bezpečného pracovního prostředí a prevence požárů patří k základním povinnostem každého zaměstnavatele.

Osobní zkušenost ze simulace mimořádné události Vám a Vašim zaměstnancům zabezpečí bezpečné zvládnutí krizové situace, jakmile Vás potká v reálném provoze. Umíme pro Vás zorganizovat zážitkové školení různého druhu se zaměřením na minimalizaci rizik mimořádné události.

Doplňková školení mají vždy teoretický základ s praktickou ukázkou. Zapojení zaměstnanců do praktického nácviku je samozřejmostí. Doplňková školení rozšiřují a zatraktivňují naše standardní periodická školení BOZP, PO, NCHLaS.  

služba