ISO 9001

Zavedení systému ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a dalších), ať už jednotlivě nebo jako integrovaný systém, je pro firmu strategickým rozhodnutím. Rádi Vám odborně pomůžeme se vším, co je potřeba pro přípravu k úspěšnému zvládnutí všech povinností (jak legislativních tak normativních). Poradíme Vám, jak změny vhodně aplikovat do provozu tak, aby vše bylo praktické, a vycházelo z podstaty Vašeho podnikání.

Délka procesu zavedení systému dle normy ISO 9001 je závislá na velikosti společnosti, oblasti podnikání atd.. Obvykle proces zavedení probíhá v krocích:

  • Analýza
  • Školení vedoucích pracovníků
  • Konzultace / tvorba / úprava dokumentace / směrnic
  • Školení interních auditorů
  • Prověření celého systému

CERTIFIKACE