Konzultace

Nezávazné poradenství formou konzultace nad Vámi vybraným tématem.
Popřípadě účast na kontrole státních úřadů nebo externích odběratelů.

Potřebujete poradit s výběrem vhodných OOPP, pracovním postupem, kategorizací prací, prevencí rizik nebo zkonzultovat nějaký uvažovaný záměr z pohledu bezpečnosti práce, požární ochrany nebo nakládání s chemickými látkami? Jsme samozřejmě ochotni pomoci Vám při kontrole ze stran státních úřadů nebo třetích stran při auditech. 

Za započatou hodinu konzultace si nárokujeme odměnu ve výši 1.100,- Kč bez DPH.