Ke stažení

Praktické formuláře spojené s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), připravené ke stažení a následnému použití.

Vloženo 10. 1. 2019

Formulář k záznamu o pravidelné kontrole skladovacích regálů.

Vloženo 8. 1. 2019

Formulář k záznamu o pravidelné kontrole žebříku.

Vloženo 23. 8. 2019

Vzorový harmonogram revizí a kontrol.

Vloženo 23. 8. 2019

Formulář pro evidenci pracovních úrazů

Vloženo 23. 8. 2019

Termíny lékařských prohlídek.
Uvedeny činnosti s rizikem ohrožení zdraví.

Vloženo 23. 8. 2019

Vzor smlouvy s poskytovatelem lékařských služeb.

Vloženo 23. 8. 2019

Pro úrazy smrtelné,
s hospitalizací delší 5 kalendářních dní
a úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny.

Vloženo 23. 8. 2019

Hlášení změn v záznamu o úrazu.

Vloženo 23. 8. 2019

Vzor žádosti o lékařskou prohlídku.

Vloženo 23. 8. 2019

Univerzální kniha kontrol pro provedené záznamu o kontrole.