Školení PO - pro zaměstnance

Školení zaměstnanců o požární ochraně je prováděno na základě zákoníku práce popřípadě zákona o požární ochraně. Je nezbytné rozlišit prováděné činnosti a dle tohoto školení provádět. V rozlišném rozsahu jsou školení řadoví zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, osoby pracující v jiném než pracovním poměru aj.

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.

Pro osoby, které vykonávají činnosti provozované se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.

Během školení získá zaměstnanec informace, jak si počínat při pracovních činnostech nejméně rizikově a jakým způsobem se zachovat při vzniku krizové situace. 

Školení provádíme za 440,- Kč bez DPH/osobu s platností na 2 roky.