Nejobávanější kontrola ihned po kontrole Finančního úřadu je právě kontrola OIP. Kontrola je zpravidla nahlášená předem a to Vám dává možnost odstranit některé nedostatky.

Pro kontrolu OIP si připravte tyto dokumenty:

1. Dokumentace BOZP:

 • Kategorizace prací
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy
 • Prevence rizik BOZP
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Pracovní úrazy
 • Provozní dokumentace

2. Doklady a záznamy:

 • Záznam o školení BOZP
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu
 • Doklady o provozu motorových vozidel
 • Doklady o odborné způsobilosti

3. Revize a kontroly:

 • Kontroly technických zařízení
 • Revize elektrických a plynových spotřebičů

4. Dále můžete potřebovat:

 • Jmenování osob zodpovědných za bezpečný provoz technických zařízení
 • Manuály a dokumentace strojů, přístrojů a zařízení
 • Havarijní plány
 • Zajištění první pomoci
 • Technologické a pracovní postupy
 • Lékařská preventivní péče

Kontaktujte nás a na kontrolu Vás připravíme, popřípadně se kontroly zúčastníme!

Zde nás kontaktujte.