Školení PO pro vedoucí pracovníky

Školení zaměstnanců o požární ochraně je prováděno na základě zákoníku práce popřípadě zákona o požární ochraně. Je nezbytné rozlišit prováděné činnosti a dle tohoto školení provádět. V rozlišném rozsahu jsou školení řadoví zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, osoby pracující v jiném než pracovním poměru aj.

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně jednou za 3 roky.

Během školení získá vedoucí zaměstnanec informace, jakým způsobem řídit pracovní výkon svých podřízených za dodržení požárních předpisů. Je kladen důraz na minimalizaci rizika vzniku krizové situace. Nedílnou součástí jsou postupy řešení krizové situace z pozice vedoucího pracovníka.

Vedoucí zaměstnanci mohou školit o požární ochraně své podřízené.

Školení provádíme za 1.650,- Kč bez DPH/osobu s platností na 3 roky.