Školení PO - preventista požární ochrany

Školení zaměstnanců o požární ochraně je prováděno na základě zákoníku práce popřípadě zákona o požární ochraně. Je nezbytné rozlišit prováděné činnosti a dle tohoto školení provádět. V rozlišném rozsahu jsou školení řadoví zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, osoby pracující v jiném než pracovním poměru aj.

Ustanovení preventisty požární ochrany je nezbytné při provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Preventista smí na základě absolvované odborné přípravy provádět preventivní požární prohlídku, avšak nejdéle 12 měsíců od preventivní požární prohlídky provedenou odborně způsobilou osobou (technik Navy MAX, s.r.o.). Typickým příkladem je, že preventista provádí preventivní požární prohlídku nejméně 6 měsíců po prohlídce od odborně způsobilé osoby, aby byla dodržena zákonná periodicita preventivních požárních prohlídek u činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Preventista požární ochrany může mimo provádění preventivních požárních prohlídek také školit zaměstnance o požární ochraně dle zákonných podmínek. Preventista může být zaměstnavatelem pověřen k vedení "Požární knihy". 

Odbornou přípravu preventisty provádíme nejméně jednou ročně za cenu od 1.250,- Kč bez DPH / osobu.