TDI - technický dozor investora

V rámci výkonu činnosti koordinátora jsme rozšířili nabídku o výkon "technického dozoru investora" a koordinátora BOZP v jednom.

Stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. Kvalifikační požadavky pro vykonávání technického dozoru stavebníka stavební zákon od 1.1.2018 již stanovuje. Musí se jednat o autorizovanou osobu.