Osobní zkušenost ze simulace mimořádné události Vám zabezpečí bezpečné zvládnutí situace, jakmile Vás potká v reálném provoze. Umíme pro Vás zorganizovat zážitkové školení různého druhu se zaměřením na minimalizaci rizik mimořádné události. Doplňková školení mají vždy teoretický základ a praktickou ukázku včetně zapojení zaměstnanců.

Doplňkové školení

     „Zvládání požáru v praxi“

(v ceně od 3 000 Kč bez DPH)

a.

Cvičná evakuace (ohlášení na místně příslušný HZS, prověření akceschopnosti zaměstnanců, preventivních požárních hlídek v případě vyhlášení cvičné evakuace, kontrola počtu evakuovaných osob, zápis do Požární knihy).

 

b.

Praktická ukázka použití vodního hasicího přístroje na volném prostranství.

 

c.

Ukázky obsahu lékárniček a jejího použití.

 

Navy MAX, s.r.o. se zavazuje dodat vodní hasicí přístroj a obsah lékárničky na ukázku. Materiál je zahrnut v ceně.