BOZP - Provedení roční prověrky pracoviště

Roční prověrky BOZP provádíme společně s Vámi. Prověření stavu BOZP Vám ukládá §108 Zákoníku práce: "Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat."

Významnou povinností zaměstnavatele je organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele, pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Roční prověrkou se tedy rozumí jak fyzická návštěva pracoviště a jeho kontrola a zároveň kontrola "papírů". O výsledku této prověrky je proveden zápis, který od nás ve fyzické podobě obdržíte a měli byste na jeho základě odstranit zjištěné nedostatky. 

Cena roční prověrky se pohybuje v rozpětí 2.500,- Kč až 3.750,- Kč bez DPH a je tvořena na základě jejího rozsahu.