Kontrola v pracovní neschopnosti

V souvislosti s pracovními úrazy nezřídka dochází k dočasnému omezení schopnosti k práci. Osobní kontrola dodržování léčebného režimu postiženého je účinným nástrojem pro kontrolu zneužití pracovní neschopnosti.

Kontrola nemocných podává prokazatelnou formu dokladu o respektování doporučení lékaře, vedoucí k řádnému a včasnému uzdravení. Na základě zplnomocnění zaměstnavatelem provádějí naši zaměstnanci kontrolu nemocných v celém Jihomoravském kraji. Dokladem o provedení kontroly je záznam předaný v jednom vyhotovení zaměstnavateli a druhém vyhotovení práce neschopnému zaměstnanci.

Ceník:

KONTROLA NEMOCNÝCH

Brno a městské části

Do 20 km od Brna

Nad 20 km od Brna

Pracovní dny
(do 48 hodin)

1.500,- Kč/osoba

2.200,- Kč/osoba

2.500,- Kč/osoba
+ cestovné

Dny pracovního
klidu a svátky

příplatek 100 % z ceny

příplatek 100 % z ceny

příplatek 100 % z ceny

Pracovní dny
(do 24 hodin)

příplatek 25 % z ceny

příplatek 25 % z ceny

příplatek 25 % z ceny

Cestovné

zdarma

v ceně

8,- Kč/km

Platební podmínky

Všechny uvedené ceny bez DPH.
Úhrada služeb fakturou se splatností 14 kalendářních dní.
Faktura zasílána spolu se záznamem o kontrole.