školení PO - preventivní požární hlídky

Školení zaměstnanců o požární ochraně je prováděno na základě zákoníku práce popřípadě zákona o požární ochraně. Je nezbytné rozlišit prováděné činnosti a dle tohoto školení provádět. V rozlišném rozsahu jsou školení řadoví zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, osoby pracující v jiném než pracovním poměru aj.

Odborná příprava preventivní požární hlídky probíhá zejména ve výrobních prostorách s třemi a více zaměstnanci, kde je provozována činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Odborná příprava preventivní požární hlídky probíhá před zahájením činnosti nebo 1x ročně. Preventivní požární hlídka má důležité úkoly na úseku prevence a zejména při řešení evakuace, požáru a jiných mimořádných událostech.

Preventivní požární hlídka je zpravidla tvořena třemi členy a její teoretickou i praktickou přípravu (odbornou přípravu) provádíme již od 2.000,- Kč bez DPH / skupinu.