Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP je souhrn směrnic, nařízení a vnitřních předpisů firmy, vytváří se pro konkrétní provoz, pracovní úsek.
Dokumentaci BOZP Vám vypracujeme na míru podle aktuálních právních předpisů.

Dokumentace bezpečpečnosti a ochrany zdraví při práci je tvořena:

 • základní směrnice BOZP
 • návrh kategorizace prací a pracovnělékařské služby
 • vybraná, posouzená a zhodnocená rizika
 • podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 • školící směrnice
 • traumatologický plán
 • zásady chování při nouzových a havarijních situacích
 • seznámení s obsluhou
 • místní řád skladu
 • dopravně provozní řád
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • používání elektrických spotřebičů
 • organizační pokyny k provozování dopravy
 • provoz, údržba a kontroly paletových vozíků
 • provozní bezpečnostní předpis pro křovinořezy a vyžínače trávy
 • zajištění BOZP při provozu ručních motorových řetězových pil
 • systém bezpečnosti práce pro zdvihací zařízení
 • zajištění BOZP při provozu pracovních plošin
 • zajištění BOZP při práci s regálovými zakladači
 • zajištění BOZP při provozu vysokozdvižných vozíků
 • interní příkazy
 • záznamy o provedených kontrolách zařízení
 • kniha úrazů

 Rozsah dokumentace je stanoven podle potřeb a provozované činnosti firmy.