Osobní zkušenost ze simulace mimořádné události Vám zabezpečí bezpečné zvládnutí situace, jakmile Vás potká v reálném provoze. Umíme pro Vás zorganizovat zážitkové školení různých druhů se zaměřením na minimalizaci rizik mimořádné události. Doplňková školení mají vždy teoretický základ a praktickou ukázku včetně aktivního zapojení zaměstnanců.

Doplňkové školení

„Zvládání první pomoci v praxi“

v ceně za skupinu cca. 10 lidí od 4.700,- Kč bez DPH

 

Společně provedeme praktické cvičení dle osnovy Traumatologického plánu.

Ukázky a vyzkoušení si technik laické první pomoci

Ukázky obsahu lékárničky (firemní i auto lékarničky) a jejího praktického použití.

Navy MAX, s.r.o. se zavazuje na ukázku dodat resuscitační figurínu pro simulaci nepřímé srdeční masáže, obsah lékárničky na ukázku.

Veškerý spotřební materiál je zahrnut v ceně.