Osobní zkušenost ze simulace mimořádné události Vám zabezpečí bezpečné zvládnutí situace, jakmile Vás potká v reálném provoze. Umíme pro Vás zorganizovat zážitková školení různého druhu se zaměřením na minimalizaci rizik mimořádné události. Doplňková školení mají vždy teoretický základ a praktickou ukázku včetně zapojení zaměstnanců.

Doplňkové školení

     „Zvládání úniku chemických látek v praxi“

(v ceně od 4 000 Kč bez DPH)

a.

Představení chemické havarijní soupravy, seznámení s konkrétním použitím osobních ochranných pracovních prostředků, seznámení s akutní a chronickou nebezpečností chemických látek a postupem použití havarijní soupravy.

 

b.

Ukázka použití chemické havarijní soupravy lektorem Navy MAX s.r.o. Postup zahrnuje použití osobních ochranných prostředků, zastavení úniku, vymezení prostoru uniklé látky, sběr uniklé látky a odstranění absorbované směsi jakožto nebezpečného odpadu.

 

c.

Praktické cvičení – Použití chemické havarijní soupravy Vašimi zaměstnanci.

 

Navy MAX, s.r.o. se zavazuje dodat přenosnou havarijní soupravu a „uniklou“ chemickou látku. Materiál je zahrnut v ceně.