Audit stavu zajištění BOZP

Externí audit Vám zabezpečí zjištění aktuálního stavu BOZP ve Vaší společnosti v porovnání se zákonnými a jinými požadavky.
Výsledkem je auditorská zpráva, která podá celistvou informaci o úrovni a aktuálnosti systému BOZP ve Vaší společnosti.

Během auditu máte jedinečnou možnost seznámit se s našimi pracovními postupy, navázat vztah s naším technikem a lépe poznat jeho odborné znalosti. Na základě těchto zkušeností se můžete rozhodnout nově spolupracovat s naší společností nebo dále setrvat u stávajícího technika. Veškeré získané informace jsou zapracovány do auditorské zprávy, kterou můžete nadále použít pro argumentaci pro odstranění zjištěných nedostatků např. s úřady nebo stávajícím technikem BOZP.

Cena této služby se odvíjí od velikosti podniku a charakteru prováděné činnosti. V případě navázání spolupráce se společností Navy MAX, s.r.o. je cena auditu v celé výši odečtena z další prováděné služby.