Školení BOZP - řidičů referentů pro zaměstnance od Navy MAX

Školení "řidičů referentů" nebo "řidičů referentských vozidel" se provádí v návaznosti na §103, §349 zákoníku práce a zejména nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Technici Navy MAX, s.r.o. jsou připraveni vytvořit patřičnou dokumentaci a provést školení řidičů referentů, kdy řidičem referentem je zaměstnanec řídící soukromé nebo firemní vozidlo do 3,5 tuny pro výkon povolání, avšak není řidičem z povolání. Zaměstnavatel má povinnosti provést školení, vyhotovit interní dokument s popisem závazných podmínek užívání soukromého nebo firemního vozidla. Řidiči musí absolvovat školení pravidelně v nastavené periodě. Školení řidičů provádíme v ceně od 330,- Kč bez DPH/ osobu.