Konzultace v souvislosti s pracovním úrazem

Pro úspěšné a nejméně nákladné vyřešení vzniklého problému je vhodné se poradit s odborníkem.
Ne jinak je tomu při vzniku pracovního úrazu.

Jsme schopni k Vám na zavolání přijet a pomoci s prošetřením pracovního úrazu a vyhotovením záznamu o úrazu. Ohlídáme, abyste nezapomněli na odeslání záznamu o úrazu určeným institucím, navrhneme vhodnou formulaci úrazového děje. Popřípadě provedeme konzultaci telefonicky pro urychlení procesu. 

Vyhotovení záznamu o úrazu je výhradní povinností zaměstnavatele. Rádi Vám tuto povinnost ulehčíme. Správná formulace úrazového děje může velice pomoci jako podpora argumentace s pojišťovnou a příslušnými úřady.

Cena této služby je 1.650,- Kč bez DPH.