ISO 45001

Zavedení systému ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a dalších), ať už jednotlivě nebo jako integrovaný systém, je pro firmu strategickým rozhodnutím. Rádi Vám odborně pomůžeme se vším, co je potřeba pro přípravu k úspěšnému zvládnutí všech povinností (jak legislativních tak normativních). Poradíme Vám, jak změny vhodně aplikovat do provozu tak, aby vše bylo praktické, a vycházelo z podstaty Vašeho podnikání.

Poskytujeme odbornou pomoc ve všech etapách zavádění ČSN ISO 45001 (příp. přechod z normy OHSAS 18001). Z hlediska zákonných požadavků jde o velmi náročnou přípravu. Při přípravě je nutné mít zapracovány všechy legislativní požadavky do dokumentace BOZP a PO, prakticky provádět požadavky jako napč. školení, revize, kontroly..... 

v případě zavedení systému dle ISO 45 001 doporučujeme integraci se systémem managementu kvality příp. environmentu (ISO 9001 a ISO 14001).

 

Potřebné změny a navrhovaná řešení jsou projednávány na konzultacích s odpovědnými pracovníky, což přispívá rychlejší implementaci.

 

Účastníme se certifikačního řízení a pomůžeme s výběrem certifikačního orgánu.