Nácvik úniku chemických látek

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou běžnou součástí pracovního prostředí a mají své platné místo v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také v oblasti požární ochrany. Běžně dostupné nebezpečné chemické látky a směsi se laikům mohou zdát zdánlivě bezpečné. Ne vždy je tomu tak. Problematikou se zaobírá zejména zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, který odkazuje na platné předpisy Evropské Unie. Pro laika neřešitelný problém. Ve společnosti Navy MAX, s.r.o. pracují odborníci seznámení s problematikou a těší se na poskytnutí pomoci zákazníkům.

Obsahem nácviku úniku chemické látky nebo směsi je představení chemické havarijní soupravy, seznámení s konkrétním použitím osobních ochranných pracovních prostředků, seznámení s akutní a chronickou nebezpečností chemických látek, základy toxikologie a postup použití havarijní soupravy.

Toto vše, včetně praktické ukázky a možnosti zkoušky odstranění úniku zaměstnanci, provedou zaměstnanci společnosti Navy MAX, s.r.o. v délce 60 minut za 4.000,- Kč bez DPH.

Související služby