Cvičný evakuační poplach PO

Cvičný evakuační poplach slouží k ověření nastavených pravidel požární ochrany u Vás ve společnosti. Doporučujeme našim zákazníkům, alespoň jednou za rok toto atraktivní cvičení pro Vaše zaměstnance organizovat. Je dobré mít řádně vyškolené kolegy, kteří dokáží v pravý čas pomoci i ostatním a odvést je do bezpečí.

V rámci cvičné evakuace si ukážeme:

  • jak přivolat pomoc
  • jak a komu vyhlásit poplach 
  • kudy kam jít
  • kde a jak se shromažďovat
  • jak se spočítat a komu podát hlášení
  • jak a kde střežit majetek firmy
  • jak použít lékarničku nebo "hasičák" / hydrant
  • praktické použití hasícího přístroje.

Cena tohoto doplňkového školení je 3 000,- Kč bez DPH.