Stanovení začlenění kategorie požárního nebezpečí

Vypracujeme Vám potřebné začlenění do kategorie požárního nebezpečí, které pak ovlivní jakou dokumentaci budete dále potřebovat pro Vaše činnosti.

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (dále jen "začlenění") obsahuje:

a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,

c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím podle zákona o požární ochraně  (k činnosti a místu),

d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.