Kontrola KHS

Odbor hygieny práce, jež spadá pod KHS kontroluje dodržování zákonných povinností na úseku hygieny práce.

Pro kontrolu KHS si připravte tyto dokumenty:

  • Kategorizaci prací
  • Protokoly o měření faktorů pracovního prostředí (Prašnost, hluk, denní a umělé osvětlení, chemické látky, mikroklima a další…)
  • Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek
  • Směrnici o poskytování OOPP
  • Analýzu rizik
  • Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
  • Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb

Kontaktujte nás a na kontrolu Vás připravíme, popřípadně se kontroly zúčastníme!

Zde nás kontaktujte.