Kontrola HZS

Kontrolní činnost na úseku požární ochrany provádí odbor prevence v rámci HZS. Je prováděn formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. A to fyzickou kontrolou na pracovišti a užívaných objektů a kontrolu dokumentace PO.

Pro kontrolu požární ochrany si připravte tyto dokumenty:

1. Dokumentace požární ochrany:

 • požárně bezpečnostní řešení,
 • kolaudační rozhodnutí,
 • začlenění činností dle požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace PO,
 • požární řád,
 • požární poplachová směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • operativní karta,
 • požární kniha.

2. Dokumentace o prováděném školení:

 • záznam o školení požární ochrany,
 • prezenční listiny a tematické plány ze školení preventivních požárních hlídek,
 • jmenování členů a velitelů preventivních požárních hlídek,
 • prezenční listiny a tematické plány ze školení preventisty PO,
 • jmenování preventisty PO.

3. Doklady o revizích a kontrolách:

 • doklady o kontrole provozuschopnosti hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
 • doklady o kontrole provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (EPS, nouzové osvětlení, protipožární dveře, aj.).

Kontaktujte nás a na kontrolu Vás připravíme, popřípadně se kontroly zúčastníme!

Zde nás kontaktujte.