Školení první pomoci - základní

Pořádáme akční a efektivní kurzy první pomoci. Součástí kurzu je praktický nácvik nejčastějších krizových situací, které mohou v běžném životě nastat. Nepomáhejte smrti!

Obsah školení:

Jak přivolat první pomoc, bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého, zástava oběhu, bezvědomí, masivní zevní krvácení, dušnost, náhle vzniklá bolest na hrudi, náhle vzniklé poruchy hybnosti a řeči, závažné úrazy, ošetření ran a popálenin, transport postiženého.
Další obsah a pokračování kurzu tvoříte sami na základě probíhajícího školení podle vašich konkrétních potřeb, činností a míst. Více informací a možnost objednání: ZDE

Komu je toto školení určeno:

Určeno pro laickou veřejnost, zaměstnance a kohokoliv, kdo má zájem zvládnou poskytnutí první pomoci v rámci běžného života – práce, cesta do práce a zpět, volnočasové aktivity, odpočinkové aktivity například v rodinném kruhu.

Cena a časový rozsah školení:

Toto atraktivní školení probíhá v malých skupinkách, max. 15 osob, v rozsahu cca 6 hodin, od 9:00 - 15:00 hod. Cena 1.200,- Kč bez DPH.

Drobné občerstvení a nápoje zajištěny.