Školení první pomoci v praxi

Přicházíme s revoluční novinkou! Nově pro Vás totiž pořádáme efektivní kurzy první pomoci. Součástí je praktický nácvik nejčastějších krizových situací, které mohou v běžném životě nastat.

Obsah školení

Jak přivolat první pomoc, bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého a přivolání pomoci, zástava oběhu, bezvědomí, masivní zevní krvácení, dušnost, náhle vzniklá bolest na hrudi, náhle vzniklé poruchy hybnosti a řeči, závažné úrazy, ošetření ran a popálenin, transport postiženého.
Další obsah a pokračování kurzu tvoříte sami na základě probíhajícího školení podle vašich konkrétních potřeb, činností a míst.

Komu je toto školení určeno:

Určeno pro laickou veřejnost, zaměstnance a kohokoliv, kdo má zájem zvládnou poskytnutí první pomoci v rámci běžného života – práce, cesta do práce a zpět, volnočasové aktivity, odpočinkové aktivity například v rodinném kruhu.

Cena a časový rozsah školení

školení probíhá v malých skupinkách, max 10 osob, 6 hodin, od 9:00 - 15:00. Cena 1200,- Kč bez DPH