Osobní zkušenost ze simulace mimořádné události Vám zabezpečí bezpečné zvládnutí situace, jakmile Vás potká v reálném provoze. Umíme pro Vás zorganizovat zážitkové školení různých druhů se zaměřením na minimalizaci rizik mimořádné události. Doplňková školení mají vždy teoretický základ a praktickou ukázku včetně aktivního zapojení zaměstnanců.

Doplňkové školení

     „Zvládání první pomoci v praxi“

(v ceně od 4.700,- Kč bez DPH)

a.

Praktické cvičení dle osnovy Traumatologického plánu.

 

b.

Ukázky a vyzkoušení si technik laické první pomoci.

 

c.

Ukázky obsahu lékárničky a jejího použití.

 

Navy MAX, s.r.o. se zavazuje dodat resuscitační figurínu pro simulaci nepřímé srdeční masáže a obsah lékárničky na ukázku. Materiál je zahrnut v ceně.