Povinnosti BOZP a PO v době nouzového stavu

Interní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou s ohledem na infekci svojí důležitostí na prvním místě a nelze je jakkoliv obcházet, stejně tak předpisy v požární ochraně.

Co se týče ostatních předpisů a postupů, je potřeba se zamyslet, které jsou pro řešení současné krizové situace nutné a vhodné a které by se naopak mohly dostat do rozporu s postupy řešícími právě tuto krizovou situaci.

Silně NEDOPORUČUJEME vydat (i nepřímo jakýmsi příkladem jednání managementu) pokyn, že se v krizi předpisy nedodržují. Pozor na anarchii a chaos.

Pokud je třeba pozastavit platnost některých běžných interních směrnic, je třeba toto jednoduše vyhlásit s uvedením čeho se tato výjimka týká, od kdy do kdy platí (něco podobného musí dělat v nouzovém stavu i vláda).

V krizových situacích je běžné, že namísto takto suspendovaných některých předpisů nastupují operativní pokyny určených krizových manažerů (ústní i stručné písemné). Ti totiž mohou vyhodnotit komplexně situaci mnohem pružněji, než na co myslel jakýkoliv sebelépe připravený předpis. Tito manažeři také musí nést za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Operativní opatření v souvislosti s virovou nákazou jsou zaváděna dnes ve všech podnicích.

Týkají se například omezení přístupu cizích osob (návštěv) do areálu firmy, zákaz exkurzí, omezení obchodních jednání, povinnosti pro dovážející řidiče ohledně vybavení proti nákaze (rouška, rukavice...) a jejich striktní dodržování použití.

Dále je běžně zaváděna povinnost, že např. při příjezdu musí externí řidič zůstat v kabině a vyčkat na příchod odpovědného pracovníka, který bude vykládku/nakládku řídit a bude vybaven rouškou a rukavicemi, měření teploty u řidičů přijíždějících z rizikových zemí atd.

Rovněž se zavádí důsledná hygienická opatření v oblasti stravování, zvýšená dezinfekce sociálních zařízení a šaten, dbaní na dodržování hygienických opatření (osobní příklad managementu je velmi důležitý), antibakteriální tekuté mýdlo ve všech dávkovačích... Pro tyto postupy je vhodné zrevidovat aktuální stavy a postupy při ochraně výrobních areálů včetně personálu na recepcích nebo vrátnicích.

Ostatní postupy zpracované pro případy mimořádných událostí (požár, povodeň, masivní výpadek energie, médií...), včetně kontaktů je třeba ponechat v platnosti, navíc doplnit kontakty na hygienickou službu a zabezpečit dostatečnou informovanost všech zaměstnanců a subjektů zúčastněných na jednotlivých procesech.

V případě úklidových služeb dojednat zvýšený výkon v oblasti dezinfekce a úklidu včetně míst pro předávání zboží, nakládky a vykládky.